Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

BGTUNER | 15.07.2020

Scroll to top

Начало

Four Rings Fest

Four Rings Fest

05.03.2011 |

Идеята на Four Rings Fest е провеждането на ежегодни срещи между Ауди клубовете от Югоизточна Европа. Инициативата е отворена и всички любителски организации, симпатизиращи на марката с „четирите кръга”, са добре дошли за участие. Досегашното, макар и все още кратко съществуване на този фестивал, доказва, че една обединяваща идея спомага за развитие на връзките не само между клубовете от различните държави в региона, но и за по-добри междусъседски взаимоотношения.
Още